Een werkdag uit het leven van Dokter Zijlker, KNO-arts Zuyderland

Het is fascinerend om een dag mee te lopen met Dokter Zijlker. We spreken af dat ik begin met fotograferen om 6.30uur bij zijn ontbijt, thuis in Maastricht. Dat begon heel relaxed. Vervolgens sta ik al binnen een uur met mijn neus boven op een bloederig tafereel met een decimeters lange neus-tampon. Goedemorgen. Het went snel, ik ben tenslotte aan het werk. Bijzonder dat ik overal bij mag zijn: de vergadering, operaties en gesprekken met patiënten.

Ik stel me onzichtbaar op in nieuwe omgeving en een waarvan ik de mores niet ken maar gelukkig wel aanvoel.

Wat een tópdag was dit.